Kalite Politikamız

Bilgin Yapı Malzemeleri; müşterilerine sürekli en kaliteli ürün ve hizmetleri sunmak ve kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir şirketleri arasında yer almak amacıyla tüm faaliyetlerini uluslar arası standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir.Bu amaçla Bilgin Yapı Malzemeleri; tüm dünyada kabul gören yönetim sistemini standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini oluşturmuş ve yürütmektedir.

Bilgin Yapı Malzemeleri; kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir şirketleri arasında yer almayı ilke edinmiş, yönetim ve kalite politikasını bu doğrultuda düzenlemiştir.

Bu politikanın sürekliliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki ana başlıkları belirlemiştir.

- Müşterilerimizin üretim ve hizmetlerinin aksamaması için makinelerimizin sağlam, etkili ve güvenilir olarak sağlamak.
- Bu amaçla dünyadaki teknolojileri, standartları sürekli izleyerek müşterilerinin beklentilerini aşan ürünler tasarlamak.
- Müşterilerimize en uygun fiyat ve en üstün kalite ve mevzuata uygun olarak zamanında güvenilir ürünleri sunmak.
- Ürünlerimizin sürekli ve sonsuz hizmet verebilmeleri için satış öncesi ve sonrası dökümantasyon ve teknik destekleri zamanında ve tam olarak vermek.
- Çalışanların sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli zinde tutmak.
- Tedarikçileri ile sıkı ve sürekli iş birliği kurarak gelişmelerini sağlamak, sonuçları izlemek, hizmet zinciri halkalarının tümünün sağlamlığından emin olmak.

- Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar Bilgin Yapı Malzemeleri; Kalite Politikası'nı uygulamaktan ve kalite sisteminin etkinliğini geliştirmekten sorumludur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Bilgin Yapı Malzemeleri; tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser. Bu politikanın gereği olarak aşağıdaki ana başlıkları belirlemiştir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek.
- Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
- Yeni ürün, tesis ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek.
- Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek.
- Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıplarımızı en aza indirecek yöntemleri geliştirmek.
- Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek. İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek.